Description

Remanufactured OKI C5200/OKI C5200/5300/5400/5250/5450 (42126605) yellow drum unit for OKI 5200 printer.